English
Helsebygg Midt-Norge
til startsidenOm ossByggefase 1 (2002-2006)Byggefase 2 (2006-2014)Anbud og kontrakterNyheter og presseNytt sykehus
 
HMSTrafikk og kartByggelederenAndre prosjekterUtskrift
 
Utbyggingsløsning
Utbygging
Konsepter
Arkitektur
 Enkelt, solid og tidløst
 En medisinsk bydel
 Utsmykking
 Utbyggingsmodell
Nyvinninger
Fra sykehusets historie
 

En medisinsk bydel

Det nye universitetssykehuset er innpasset i  bymiljøet med et kvartalsvis utbyggingsmønster som legger til rette for nettopp dette.

Sykehusområdet er oversiktelig og ”lesbart” selv om de enkelte sentra er store bygg. Ledetråd i utbyggingen, inne og ute, er kvalitet, estetikk og variasjon.

Sykehusprosjektet inngår i kommunedelplanen for Elgeseter som forutsetter at Øya opprettholdes som boområde. Her heter det at sambruk bør utvikles utvikles mellom sykehuset og de som bor og arbeider i bydelen. Aktuelle områder er kommunikasjoner, parkeringsanlegg og ulike servicetjenester.

Fra sykehusets historie
Røde Kors Klinikk
Klinikken ble opprettet av Trondheim Røde Kors i 1927 som et privat sykehus.Ved åpningen hadde sykehuset 56 senger, og  ti år etter ble det utvidet til 100. Fram til 1960 var Røde Kors klinikk både byens og et av landets mest moderne behandlingssted. Men de som ble innlagt her, måtte betale for seg.I 1927 var døgnprisen per pasient 5 kroner  for "alminnelig forpleining". For "bedre forpleining i dobbeltværelse" var prisen 12,50.  "Bedre forpleining i enkeltværelse" kostet 15,50 døgnet.
 

 

Postadresse:

Postboks 6245
7488 TRONDHEIM

Besøksadresse:

Prinsesse Kristinas gate 4
St. Olavs Hospital

Kontakt:

Telefon: 476 77 500
E-post: prosjekt@helsebygg-midt.no

Helsebygg Midt-Norge