English
Helsebygg Midt-Norge
til startsidenOm ossByggefase 1 (2002-2006)Byggefase 2 (2006-2014)Anbud og kontrakterNyheter og presseNytt sykehus
 
HMSTrafikk og kartByggelederenAndre prosjekterUtskrift
 
Utbyggingsløsning
Utbygging
Konsepter
Arkitektur
 Enkelt, solid og tidløst
 En medisinsk bydel
 Utsmykking
 Utbyggingsmodell
Nyvinninger
Fra sykehusets historie
 

Enkelt, solid og tidløst

Dagslys og naturmaterialer preger interiør og møblering i byggene ved den nye universitetssykehuset i Trondheim.

Interiørene i de nye sykehusbygningene framstår enkle og solide, og teknologipreget ved sykehuset er dempet ned. Stor vekt er lagt på gjenkjennelighet, med et enkelt, solid og relativt tidløst interiør.

Hygienekrav har ikke vært eneste kriterium for å velge ut møblement og interiør. Møblene bør se mest mulig vanlige ut, slik at pasientene så godt det lar seg gjøre kan føle seg ”hjemme”.

Må tåle slitasje
Det er mange kontorer i sentrene, en blanding av enmanns-, tomanns- og flermannskontorer og åpne landskap.

I prinsippet er kontormøbleringen  lik for alle sentrene. St. Olavs Hospital, NTNU og Helsebygg  stiller strenge krav til møblering, og senterprosjektene samarbeider om møbleringsplanene. 

I et sykehus er det mange driftsmessige hensyn å ta. Møblene må ha stor slitestyrke, tåle kraftig renhold og være enkle å erstatte. 
Det er tatt hensyn til at spesielt kantine og kontorplasser ogsål brukes av mange studenter, spesielt i Laboratoriesenteret.

Dagslys, tre og natur
I det nye universitetssykehuset legges det stor vekt på tilgang til dagslys og utsikt til grønne områder.

Materialene som blir valgt, er i stor grad tre og andre naturmaterialer, men også materialer som er hensiktsmessige med tanke på hygiene og slitestyrke. Fasadene i de tre første sentrene eri utført i tegl, glass og tre.

I Laboratoriesenteret og Kvinne-barn-senteret er det lite bruk av gardiner i tradisjonell form. I stedet velges testillameller som dras foran vinduene.

Nevrosenteret har valgt tekstillameller i kontorarealer, og mer tradisjonelle gardiner i sengerommene og Pasienthotellet.

Både senterkoordinatorene ved St. Olavs Hospital og NTNU har vært representert i arbeidet med interiørplanlegging. Dette arbeidet styres av prosjekteringslederne, og prosessen har vært noe ulik fra bygg til bygg.

Fra sykehusets historie
Røde Kors Klinikk
Klinikken ble opprettet av Trondheim Røde Kors i 1927 som et privat sykehus.Ved åpningen hadde sykehuset 56 senger, og  ti år etter ble det utvidet til 100. Fram til 1960 var Røde Kors klinikk både byens og et av landets mest moderne behandlingssted. Men de som ble innlagt her, måtte betale for seg.I 1927 var døgnprisen per pasient 5 kroner  for "alminnelig forpleining". For "bedre forpleining i dobbeltværelse" var prisen 12,50.  "Bedre forpleining i enkeltværelse" kostet 15,50 døgnet.
 

 

Postadresse:

Postboks 6245
7488 TRONDHEIM

Besøksadresse:

Prinsesse Kristinas gate 4
St. Olavs Hospital

Kontakt:

Telefon: 476 77 500
E-post: prosjekt@helsebygg-midt.no

Helsebygg Midt-Norge